BERG

Elake Måns [ 2004-03-31]
Latitud: 57.28.860
Longitud: 11.20.690
Djup:
Botten: Sten
Kattställe V Kummelbank

29:an [ 2004-03-04]
Latitud: 57 16,208N
Longitud: 11 44,352E
Djup:
Botten:

Ragua [ 2004-03-04]
Latitud: 57 32,114N
Longitud: 11 32,473E
Djup:
Botten:

Mambo [ 2004-03-04]
Latitud: 58 12,166N
Longitud: 10 55,333E
Djup:
Botten:

37:an (mitt på) [ 2004-03-04]
Latitud: 58 01,263N
Longitud: 11 14,951E
Djup:
Botten:

Vtin32 [ 2004-03-05]
Latitud: 57 31,700N
Longitud: 11 34,850E
Djup: 32m
Botten: Kuperad bergsbotten
V.Tistlarna

Spe20 [ 2004-03-05]
Latitud: 57 29,852N
Longitud: 11 41,550E
Djup: 20m
Botten: Kuperad bergsbotten
Fin kant 20-55m

Tysktopp [ 2004-03-05]
Latitud: 57 31,324N
Longitud: 11 20,943E
Djup: 37m
Botten: Bergstopp
37m topp V.Drepanum

14 metarn [ 2004-03-08]
Latitud: 575656
Longitud: 112448
Djup: 14m
Botten: Berg
Kanon topp för agnfisk samt gylta

Lubbegrund [ 2004-03-08]
Latitud: 575226
Longitud: 112375
Djup: 60
Botten:

52:an [ 2004-03-08]
Latitud: 575169
Longitud: 112203
Djup: 52
Botten: Berg

39:an norr om 37:an [ 2004-03-25]
Latitud: 5802160
Longitud: 1114780
Djup: 39 meter
Botten: Berg
Blandade arter..

Kullarna [ 2004-03-25]
Latitud: 5802260
Longitud: 1115810
Djup: 39 meter
Botten: Berg
Katt och torsk

Erikeberghällen [ 2004-03-31]
Latitud: 57.17.250
Longitud: 11.49.016
Djup:
Botten: Sten, grus, block
Väst Nidingen, Haj och Katt

Groves Flak [ 2004-03-31]
Latitud: 57.09.620
Longitud: 11.32.140
Djup:
Botten: Grus, Sten
Stort område med kuperad botten

Katteberg [ 2004-03-31]
Latitud: 57.31.696
Longitud: 11.18.012
Djup:
Botten: Sten, grus
Kattställe V Kummelbank

Kummelbank [ 2004-03-31]
Latitud: 57.28.00
Longitud: 11.25.00
Djup:
Botten: Sten & Grus
Bojen på kummelbank

Väst Lången [ 2004-03-31]
Latitud: 57.24.150
Longitud: 11.41.900
Djup: 23m
Botten: Grusås från SO till NV
Blågyltor, Makrill, en del torsk

Liljan [ 2004-03-31]
Latitud: 57.03.321
Longitud: 11.31.310
Djup:
Botten:
70tals ställe kokar av 2kgs vitling

Kungaberget [ 2004-03-31]
Latitud: 57.26.566
Longitud: 11.42.518
Djup: 25m
Botten: Grus, block
Blågyltor, en del torsk

Trålhåll [ 2005-01-15]
Latitud: 58.01.138
Longitud: 10.16.818
Djup:
Botten:

Trålhåll [ 2005-01-15]
Latitud: 57.47.116
Longitud: 8.36.335
Djup:
Botten:

Trålhåll [ 2005-01-15]
Latitud: 58.18.319
Longitud: 10.38.148
Djup:
Botten:

Trålhåll [ 2005-01-15]
Latitud: 58.48.690
Longitud: 10.32.586
Djup:
Botten:

Trålhåll [ 2005-01-15]
Latitud: 57.37.968
Longitud: 11.37.821
Djup:
Botten:

Trålhåll [ 2005-01-15]
Latitud: 58.27.730
Longitud: 11.04.608
Djup:
Botten:

Trålhåll [ 2005-01-15]
Latitud: 58.33.249
Longitud: 10.11.246
Djup:
Botten:

Trålhåll [ 2005-01-15]
Latitud: 58.20.029
Longitud: 10.35.628
Djup:
Botten:

Trålhåll [ 2005-01-15]
Latitud: 58.22.850
Longitud: 10.51.888
Djup:
Botten:

Trålhåll [ 2005-01-15]
Latitud: 58.22.809
Longitud: 10.51.528
Djup:
Botten:

Trålhåll [ 2005-01-15]
Latitud: 58.14.979
Longitud: 10.18.807
Djup:
Botten:

Trålhåll [ 2005-01-15]
Latitud: 58.19.479
Longitud: 10.37.927
Djup:
Botten:

Trålhåll [ 2005-01-15]
Latitud: 58.22.380
Longitud: 11.12.199
Djup:
Botten:

Trålhåll [ 2005-01-15]
Latitud: 58,26,450
Longitud: 11,05,108
Djup:
Botten:

Trålhåll [ 2005-01-15]
Latitud: 58,18,349
Longitud: 10,52,538
Djup:
Botten:

Trålhåll [ 2005-01-16]
Latitud: 58,18,349
Longitud: 10,52,538
Djup:
Botten:

Trålhåll [ 2005-01-16]
Latitud: 58,12,659
Longitud: 10,51,178
Djup:
Botten:

Trålhåll [ 2005-01-17]
Latitud: 58,12,669
Longitud: 10,51,158
Djup:
Botten:

Bratten [ 2005-01-20]
Latitud: 58,26,315
Longitud: 10,31,154
Djup:
Botten:

Bratten [ 2005-01-20]
Latitud: 58,26,350
Longitud: 10,31,050
Djup:
Botten:

Lassemaja [ 2005-01-26]
Latitud: 57,52,601
Longitud: 11,24,268
Djup:
Botten:

Kullarna [ 2005-01-30]
Latitud: 58,02,260
Longitud: 11,15,810
Djup:
Botten:
Vid Måseskär

Kafferasta 1 [ 2005-01-30]
Latitud: 57,54,580
Longitud: 11,25,680
Djup:
Botten:

Knallberget [ 2005-01-30]
Latitud: 58,06,970
Longitud: 11,07,910
Djup:
Botten:

VRAK

Drepanum S/S [ 2004-03-04]
Latitud: 5731354
Longitud: 1127543
Djup:
Uppstick:
Längd:

Allans vrak [ 2004-03-04]
Latitud: 5730690
Longitud: 1123860
Djup:
Uppstick:
Längd:

Ingrid Horn [ 2004-03-04]
Latitud: 57 16,879N
Longitud: 11 35,640E
Djup:
Uppstick:
Längd:

Emma [ 2004-03-04]
Latitud: 57 32,404N
Longitud: 11 21,982E
Djup:
Uppstick:
Längd:

Lise Katrin [ 2004-03-04]
Latitud: 57 32,749N
Longitud: 11 15,831E
Djup:
Uppstick:
Längd:

Oberon [ 2004-03-04]
Latitud: 57 21,198N
Longitud: 11 25,301E
Djup:
Uppstick:
Längd:

Syrenen [ 2004-03-04]
Latitud: 57 33,937N
Longitud: 11 15,263E
Djup:
Uppstick:
Längd:

Örjan [ 2004-03-04]
Latitud: 57 32,455N
Longitud: 11 21,387E
Djup:
Uppstick:
Längd:

Säker pos [ 2004-03-14]
Latitud: 5746060
Longitud: 1106897
Djup:
Uppstick:
Längd:

Henly [ 2004-03-14]
Latitud: 5745193
Longitud: 1106530
Djup: 43m
Uppstick: 7m
Längd:

Wolturnus S/S [ 2004-03-07]
Latitud: 5741973
Longitud: 105284
Djup: 34m
Uppstick: 10m
Längd: 57,8

Ernst [ 2004-03-07]
Latitud: 5746404
Longitud: 1107411
Djup: 45m
Uppstick: 6m
Längd: 81m
Sjunk 22-23/4-1920

Warpath S/S [ 2004-03-07]
Latitud: 5742083
Longitud: 1104917
Djup: 38m
Uppstick:
Längd:
Amrikanskt farktskepp

Jämtland S/S [ 2004-03-14]
Latitud: 5745189
Longitud: 1107255
Djup: 42
Uppstick: 8m
Längd:

Briggen [ 2005-01-18]
Latitud: 57,36,079
Longitud: 11,26,791
Djup:
Uppstick:
Längd:

Novi [ 2005-01-21]
Latitud: 58,26,901
Longitud: 10,31,500
Djup:
Uppstick:
Längd:
Ligger i nord på Bratten

Juri [ 2005-01-22]
Latitud: 57,39,763
Longitud: 11,22,802
Djup:
Uppstick:
Längd:
Estländaren är ett annat namn på vraket

Lever Maj [ 2005-01-22]
Latitud: 57,56,590
Longitud: 10,29,630
Djup:
Uppstick:
Längd:

Fjutten [ 2005-01-24]
Latitud: 58,08,470
Longitud: 11,08,210
Djup:
Uppstick:
Längd:

Inge Birthe S127 [ 2005-01-25]
Latitud: 57,49,935
Longitud: 11,02,764
Djup:
Uppstick:
Längd: