Makrill i Björlanda hamnen!

Det har fångats Makrill i hamninloppet till Björlanda.